Về chúng tôi

Bánh mì Kebab

Nhu cầu đồ ăn nhanh ngon, an toàn, giá hợp lý ngày càng cao của giới trẻ, người lao động. Bên cạnh các cửa hàng đồ ăn nhanh hiện tại không đáp ứng được các yêu cầu cần thiết để có thể phát triển và tồn tại trong môi trường cạnh tranh khốc liệt này.

Bánh mì Kebab dần sẽ là lựa chọn cho các đối tác muốn tự lập và làm chủ trong kinh doanh – Kebab Torki thương hiệu của riêng bạn

– Lê Quốc Thạch

info@kebabtorki.com

Get in touch